Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas virtuālā izstāde “Pēc diviem mirkļiem 100 gadi: Rektoru galerija”
veltīta LU 98. jubilejai. Izstāde tapusi, sagaidot augstskolas 100. jubileju 2019. gadā.
Tā ir veltīta visiem LU rektoriem kā sava laika personībām.

Virtuālajā izstādē interesenti aicināti iepazīties ar visu LU rektoru biogrāfijām,
pedagoģisko izaugsmi, profesionālo karjeru, kā arī viņu devumu LU attīstībā.

Šis jau ir sestais gads, kopš LU Bibliotēka gatavo šāda veida izstādes. Iepriekšējos gados tās ir bijušas
izstādes gan par LU mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un LU nozīmīgām personībām, gan par
studentu un mācībspēku studiju procesu, ikdienu un svētkiem, gan Bibliotēkas dārgumiem un LU Rakstiem.
“Mūsu misija tiek pildīta, ja Latvijā zina: Universitātē esmu studējis es, mani vecāki vai paziņas, es gribu, lai tur studētu mani bērni. Mūsu misija tiek
pildīta, ja Latvijā zina: Universitātē strādā pasaulē pazīstami zinātnieki, par kuru atklājumiem es lepojos un kuri nes Latvijas vārdu pasaulē.” I. Muižnieks

PĒC 3 MIRKĻIEM - PĒC 4 MIRKĻIEM - PĒC 5 MIRKĻIEM - PĒC 6 MIRKĻIEM - PĒC 7 MIRKĻIEM

© LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA, 2017